Õppetöö

Valikained


Pildiotsingu clipart flower tulemus USUNDIÕPETUS 1. KLASS

Milleks usundiõpetus?

Usundiõpetus Viiratsi Koolis keskendub eetiliste väärtuste õppimisele. See arendab õpilases vastutustundlikku elamisoskust ja oma tegude tagajärgedest arusaamist. Teemasid nagu peresidemed, andestamine, tänulikkus ja tolerantsus käsitletakse piiblilugude abil, niiviisi saavad lapsed ka hea ettevalmistuse meie kultuuripärandi aluseks oleva kristliku kultuuri mõistmiseks.

Õpetatakse tundma kiriku- ja rahvakalendri seotust ja pühadekombeid. Tunnid on vaheldusrikkad: meisterdamised, audiovisuaalsete vahendite kasutamised, joonistamised, viktoriinid ja rühmatööd – see arendab õpilases koostöökogemust, toob esile nende juhivõimed, arendab avaliku esinemise oskust ning võimet kuulata ja märgata.

Meie usundiõpetaja on saanud ettevalmistuse Helsingi Ülikooli religioonipedagoogika osakonnas tema täiendkoolitus on keskendunud psühholoogia ja keelte valdkonda.

 
Pildiotsingu clipart flower tulemus DRAAMAÕPETUS 3. KLASS

Milleks draamaõpetus?

Draamaõpetus aitab arendada kujutlusvõimet, loovust, fantaseerimisoskust, annab võimaluse ennast loovalt väljendada, aktiviseerib algatusvõimet ja katsetamisjulgust. Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste õpetab lahendama mittestandardseid probleeme, suurendab vaatlus- ja analüüsioskust, aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist. Draamatund aitab kujundada klassikollektiivi, andes lapsele võimaluse õppida koostööoskusi ning üksteisemõistmist. Draamaõpetuse kaudu arendavad õpilased nii oma füüsilisi, emotsionaalseid kui ka intellektuaalseid võimeid.

 
Pildiotsingu clipart flower tulemus USUNDIÕPETUS 1. KLASS

Milleks usundiõpetus?

Usundiõpetus Viiratsi Koolis keskendub eetiliste väärtuste õppimisele. See arendab õpilases vastutustundlikku elamisoskust ja oma tegude tagajärgedest arusaamist. Teemasid nagu peresidemed, andestamine, tänulikkus ja tolerantsus käsitletakse piiblilugude abil, niiviisi saavad lapsed ka hea ettevalmistuse meie kultuuripärandi aluseks oleva kristliku kultuuri mõistmiseks.

Õpetatakse tundma kiriku- ja rahvakalendri seotust ja pühadekombeid. Tunnid on vaheldusrikkad: meisterdamised, audiovisuaalsete vahendite kasutamised, joonistamised, viktoriinid ja rühmatööd – see arendab õpilases koostöökogemust, toob esile nende juhivõimed, arendab avaliku esinemise oskust ning võimet kuulata ja märgata.

Meie usundiõpetaja on saanud ettevalmistuse Helsingi Ülikooli religioonipedagoogika osakonnas tema täiendkoolitus on keskendunud psühholoogia ja keelte valdkonda.

 
Pildiotsingu clipart flower tulemus DRAAMAÕPETUS 3. KLASS

Milleks draamaõpetus?

Draamaõpetus aitab arendada kujutlusvõimet, loovust, fantaseerimisoskust, annab võimaluse ennast loovalt väljendada, aktiviseerib algatusvõimet ja katsetamisjulgust. Läbi erinevate mängude, etüüdide ja lavastuste õpetab lahendama mittestandardseid probleeme, suurendab vaatlus- ja analüüsioskust, aitab paremini mõista oma igapäevast käitumist. Draamatund aitab kujundada klassikollektiivi, andes lapsele võimaluse õppida koostööoskusi ning üksteisemõistmist. Draamaõpetuse kaudu arendavad õpilased nii oma füüsilisi, emotsionaalseid kui ka intellektuaalseid võimeid.