Õppetöö

Tunniplaan


I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3. 10.05-10.50 Kunstiõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Tööõpetus
4. 11.05-11.50 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Muusikaõpetus Tants
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Kehaline kasvatus      
6. 13.00-13.45          
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Matemaatika Inimeseõpetus Matemaatika Kehaline kasvatus
4. 11.05-11.50 Loodusõpetus Inglise keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus  
5. 12.05-12.50 Tööõpetus KIVA Kehaline kasvatus Muusikaõpetus  
6. 13.00-13.45   Tants      
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Muusikaõpetus Logopeed
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Loodusõpetus
4. 11.05-11.50 Kunstiõpetus Inimeseõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Eesti keel Tööõpetus Inglise keel Kunstiõpetus  
6. 13.00-13.45 Ettevõtlusõpe Tants   Eesti keel  
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 KIVA Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Inglise keel
4. 11.05-11.50 Arvutiõpetus Inimeseõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Matemaatika
5. 12.05-12.50 Tööõpetus/käsitöö Loodusõpetus Loodusõpetus   Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Tööõpetus/käsitöö Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Tööõpetus/ Käsitöö Kirjandus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/ Käsitöö Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Ajalugu
4. 11.05-11.50 Inglise õpetus Inglise keel Inglise õpetus Ajalugu Inimeseõpetus
5. 12.05-12.50 Muusikaõpetus Matemaatika Kirjandus Vene keel Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Kunst Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Kunstiõpetus
4. 11.05-11.50 Tööõpetus/ Käsitöö Ajalugu Ajalugu Vene keel Eesti keel
5. 12.05-12.50 Inglise keel Kirjandus Vene keel Kunstiajalugu Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Vene keel Inglise keel Kehaline kasvatus (poisid) Muusikaõpetus Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Koor Inimeseõpetus Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3. 10.05-10.50 Kunstiõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Tööõpetus
4. 11.05-11.50 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Muusikaõpetus Tants
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Kehaline kasvatus      
6. 13.00-13.45          
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Matemaatika Inimeseõpetus Matemaatika Kehaline kasvatus
4. 11.05-11.50 Loodusõpetus Inglise keel Kunstiõpetus Kunstiõpetus  
5. 12.05-12.50 Tööõpetus KIVA Kehaline kasvatus Muusikaõpetus  
6. 13.00-13.45   Tants      
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Muusikaõpetus Logopeed
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika Inglise keel
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Loodusõpetus
4. 11.05-11.50 Kunstiõpetus Inimeseõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Eesti keel Tööõpetus Inglise keel Kunstiõpetus  
6. 13.00-13.45 Ettevõtlusõpe Tants   Eesti keel  
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 KIVA Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Inglise keel
4. 11.05-11.50 Arvutiõpetus Inimeseõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Matemaatika
5. 12.05-12.50 Tööõpetus/käsitöö Loodusõpetus Loodusõpetus   Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Tööõpetus/käsitöö Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Tööõpetus/ Käsitöö Kirjandus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/ Käsitöö Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Vene keel Loodusõpetus Matemaatika Inglise keel Ajalugu
4. 11.05-11.50 Inglise õpetus Inglise keel Inglise õpetus Ajalugu Inimeseõpetus
5. 12.05-12.50 Muusikaõpetus Matemaatika Kirjandus Vene keel Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Kunst Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Eesti keel Loodusõpetus Kunstiõpetus
4. 11.05-11.50 Tööõpetus/ Käsitöö Ajalugu Ajalugu Vene keel Eesti keel
5. 12.05-12.50 Inglise keel Kirjandus Vene keel Kunstiajalugu Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Vene keel Inglise keel Kehaline kasvatus (poisid) Muusikaõpetus Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Koor Inimeseõpetus Kehaline kasvatus (poisid) Koor