Õppetöö

Tunniplaan


 

 

 

 

 

I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusikaõpetus Matemaatika
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Kunstiõpetus Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus
4. 11.05-11.50 Kunstiõpetus Arvutiõpetus Eesti keel   Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50

Tööõpetus

Tants Rütmika Kehaline kasvatus    
6. 13.00-13.45 Kickpoks       Robootika
7. 13.55-14.40 Koor     Koor Robootika
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Matemaatika Tööõpetus
3. 10.05-10.50 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Eesti keel
4. 11.05-11.50 Kehaline kasvatus Loodusõpetus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Inglise keel
5. 12.05-12.50   Kunstiõpetus   Inimeseõpetus  
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants   Muusikaõpetus  
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Kunst Matemaatika Muusikaõpetus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika
3. 10.05-10.50 Kunst Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Tööõpetus
4. 11.05-11.50 Inglise keel Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Muusikaõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Eesti keel
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants      
7. 13.55-14.40 Koor        
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/käsitöö Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel
4. 11.05-11.50 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Inimeseõpetus Muusikaõpetus  
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Inglise keel Kunst Inglise keel  
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Ajalugu Eesti keel Inglise keel Eesti keel Kirjandus
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Inimeseõpetus Eesti keel Inglise keel Loodusõpetus
4. 11.05-11.50 Tööõpetus/ Käsitöö Inglise keel Loodusõpetus Kunst Inglise keel
5. 12.05-12.50 Vene keel Kirjandus Vene keel Matemaatika Inimeseõpetus
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kirjandus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Ajalugu Kirjandus Ajalugu Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Matemaatika Vene keel Inimeseõpetus
4. 11.05-11.50 Vene keel Matemaatika Ühiskonnaõpetus Inglise keel Vene keel
5. 12.05-12.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Kunst
6. 13.00-13.45 Tööõpetus/ Käsitöö Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Muusikaõpetus Inglise keel
7. 13.55-14.40 Koor Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Koor  

 

 

 

 

 

I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Muusikaõpetus Matemaatika
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Kunstiõpetus Matemaatika Loodus- ja inimeseõpetus
4. 11.05-11.50 Kunstiõpetus Arvutiõpetus Eesti keel   Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50

Tööõpetus

Tants Rütmika Kehaline kasvatus    
6. 13.00-13.45 Kickpoks       Robootika
7. 13.55-14.40 Koor     Koor Robootika
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Eesti keel Kunstiõpetus Matemaatika Tööõpetus
3. 10.05-10.50 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Kehaline kasvatus Eesti keel
4. 11.05-11.50 Kehaline kasvatus Loodusõpetus Loodusõpetus Kehaline kasvatus Inglise keel
5. 12.05-12.50   Kunstiõpetus   Inimeseõpetus  
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants   Muusikaõpetus  
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Kunst Matemaatika Muusikaõpetus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika
3. 10.05-10.50 Kunst Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Tööõpetus
4. 11.05-11.50 Inglise keel Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Muusikaõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Eesti keel
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants      
7. 13.55-14.40 Koor        
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/käsitöö Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel
4. 11.05-11.50 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Inimeseõpetus Muusikaõpetus  
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Inglise keel Kunst Inglise keel  
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Ajalugu Eesti keel Inglise keel Eesti keel Kirjandus
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Inimeseõpetus Eesti keel Inglise keel Loodusõpetus
4. 11.05-11.50 Tööõpetus/ Käsitöö Inglise keel Loodusõpetus Kunst Inglise keel
5. 12.05-12.50 Vene keel Kirjandus Vene keel Matemaatika Inimeseõpetus
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Kirjandus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Ajalugu Kirjandus Ajalugu Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Matemaatika Vene keel Inimeseõpetus
4. 11.05-11.50 Vene keel Matemaatika Ühiskonnaõpetus Inglise keel Vene keel
5. 12.05-12.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Kunst
6. 13.00-13.45 Tööõpetus/ Käsitöö Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Muusikaõpetus Inglise keel
7. 13.55-14.40 Koor Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Koor