Õppetöö

TunniplaanI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3. 10.05-10.50 Kunstiõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Tants
4. 11.05-11.50 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Muusikaõpetus Tööõpetus
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Kehaline kasvatus      
6. 13.00-13.45          
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Kehaline kasvatus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Matemaatika Inimeseõpetus Tööõpetus Kunst
4. 11.05-11.50 Loodusõpetus Inglise keel Kunstiõpetus Eesti keel  
5. 12.05-12.50 Eesti keel KIVA Kehaline kasvatus Muusikaõpetus  
6. 13.00-13.45   Tants      
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Muusikaõpetus Logopeed
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Kunst Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
3. 10.05-10.50 Inglise keel Kunst Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4. 11.05-11.50 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Inglise keel
5. 12.05-12.50 Inimeseõpetus Eesti keel Inglise keel Eesti keel  
6. 13.00-13.45 Ettevõtlusõpe Tants   Tööõpetus  
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Arvutiõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55 Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Inglise keel
4. 11.05-11.50 Inimeseõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Eesti keel
5. 12.05-12.50 Kehaline kasvatus (poisid) KIVA    Loodusõpetus Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45   Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40     Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/ Käsitöö Matemaatika Ajalugu Matemaatika Ajalugu
3. 10.05-10.50 Vene keel Vene keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika
4. 11.05-11.50 Eesti keel Inglise keel Matemaatika Loodusõpetus Inimeseõpetus
5. 12.05-12.50 Kehaline kasvatus (poisid) Kunst Eesti keel Matemaatika Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Muusika Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid) Kirjandus Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus Ajalugu
4. 11.05-11.50 Tööõpetus/ Käsitöö Kunst Kunstiajalugu Vene keel Eesti keel
5. 12.05-12.50 Inglise keel Kirjandus Vene keel Eesti keel Kehaline kasvatus (tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Vene keel Inglise keel Kehaline kasvatus (poisid) Muusikaõpetus Kehaline kasvatus (tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Koor Inimeseõpetus Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Eesti keel
3. 10.05-10.50 Kunstiõpetus Loodus- ja inimeseõpetus Eesti keel Kunstiõpetus Tants
4. 11.05-11.50 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus Muusikaõpetus Tööõpetus
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Kehaline kasvatus      
6. 13.00-13.45          
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Kehaline kasvatus Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Matemaatika Inimeseõpetus Tööõpetus Kunst
4. 11.05-11.50 Loodusõpetus Inglise keel Kunstiõpetus Eesti keel  
5. 12.05-12.50 Eesti keel KIVA Kehaline kasvatus Muusikaõpetus  
6. 13.00-13.45   Tants      
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Eesti keel Matemaatika Muusikaõpetus Logopeed
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Kunst Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
3. 10.05-10.50 Inglise keel Kunst Eesti keel Kehaline kasvatus Kehaline kasvatus
4. 11.05-11.50 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Inglise keel
5. 12.05-12.50 Inimeseõpetus Eesti keel Inglise keel Eesti keel  
6. 13.00-13.45 Ettevõtlusõpe Tants   Tööõpetus  
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Arvutiõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55 Muusikaõpetus Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Matemaatika Muusikaõpetus Inglise keel
4. 11.05-11.50 Inimeseõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Inglise keel Eesti keel
5. 12.05-12.50 Kehaline kasvatus (poisid) KIVA    Loodusõpetus Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45   Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40     Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/ Käsitöö Matemaatika Ajalugu Matemaatika Ajalugu
3. 10.05-10.50 Vene keel Vene keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika
4. 11.05-11.50 Eesti keel Inglise keel Matemaatika Loodusõpetus Inimeseõpetus
5. 12.05-12.50 Kehaline kasvatus (poisid) Kunst Eesti keel Matemaatika Kehaline kasvatus(tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Muusika Kehaline kasvatus(tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid) Kirjandus Kehaline kasvatus(tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Koor   Kehaline kasvatus (poisid) Koor  
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Inglise keel Inglise keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Ajalugu Loodusõpetus Ajalugu
4. 11.05-11.50 Tööõpetus/ Käsitöö Kunst Kunstiajalugu Vene keel Eesti keel
5. 12.05-12.50 Inglise keel Kirjandus Vene keel Eesti keel Kehaline kasvatus (tüdrukud)
6. 13.00-13.45 Vene keel Inglise keel Kehaline kasvatus (poisid) Muusikaõpetus Kehaline kasvatus (tüdrukud)
7. 13.55-14.40 Koor Inimeseõpetus Kehaline kasvatus (poisid) Koor