Meie koolist

Viiratsi Kooli hoolekogu


Viiratsi kooli hoolekogu 2022/2023 õppeaastal

 

1. Ain Mägi, vanemate esindaja

2. Karina Keeroja, vanemate esindaja

3. Heigy Oja, vanemate esindaja (heigy.oja@gmail.com)

4. Airi Akel, vanemate esindaja (airi.akel1@gmail.com)

5. Heidi Viilop, vanemate esindaja

6. Marianne Kilp, vilistlaste esindaja

7. Annika Otsma, õppenõukogu esindaja (annika.otsma@viiratsi.edu.ee)

8. Piret Viira, kooli toetava organisatsiooni esindaja (piretviira333@gmail.com)

9. Kaupo Kase, kooli pidaja esindaja (kase.kaupo@gmail.com)

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 lõike 1 alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest. 

Viiratsi kooli hoolekogu 2022/2023 õppeaastal

 

1. Ain Mägi, vanemate esindaja

2. Karina Keeroja, vanemate esindaja

3. Heigy Oja, vanemate esindaja (heigy.oja@gmail.com)

4. Airi Akel, vanemate esindaja (airi.akel1@gmail.com)

5. Heidi Viilop, vanemate esindaja

6. Marianne Kilp, vilistlaste esindaja

7. Annika Otsma, õppenõukogu esindaja (annika.otsma@viiratsi.edu.ee)

8. Piret Viira, kooli toetava organisatsiooni esindaja (piretviira333@gmail.com)

9. Kaupo Kase, kooli pidaja esindaja (kase.kaupo@gmail.com)

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 lõike 1 alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.