Meie koolist

Viiratsi Kooli hoolekogu


Viiratsi kooli hoolekogu 2023/2024 õppeaastal


1. Airi Akel, vanemate esindaja, hoolekogu esimees
Murede või rõõmude korral kirjutada: airi.akel1@gmail.com

2. Karina Keeroja, vanemate esindaja

3. Heigy Oja, vanemate esindaja 

4. Ain Mägi, vanemate esindaja

5. Heidi Viilop, vanemate esindaja

6. Marianne Kilp, vilistlaste esindaja

7. Annika Otsma, õppenõukogu esindaja (annika.otsma@viiratsi.edu.ee)

8. Piret Viira, kooli toetava organisatsiooni esindaja (piretviira333@gmail.com)

9. Kaupo Kase, kooli pidaja esindaja (kase.kaupo@gmail.com)

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 lõike 1 alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest. 

Viiratsi kooli hoolekogu 2023/2024 õppeaastal


1. Airi Akel, vanemate esindaja, hoolekogu esimees
Murede või rõõmude korral kirjutada: airi.akel1@gmail.com

2. Karina Keeroja, vanemate esindaja

3. Heigy Oja, vanemate esindaja 

4. Ain Mägi, vanemate esindaja

5. Heidi Viilop, vanemate esindaja

6. Marianne Kilp, vilistlaste esindaja

7. Annika Otsma, õppenõukogu esindaja (annika.otsma@viiratsi.edu.ee)

8. Piret Viira, kooli toetava organisatsiooni esindaja (piretviira333@gmail.com)

9. Kaupo Kase, kooli pidaja esindaja (kase.kaupo@gmail.com)

 

Kooli hoolekogu on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-s 73 lõike 1 alusel munitsipaalkooli juures alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli pedagoogide, vallavolikogu, vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühine tegevus kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimisel ning õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamisel. Hoolekogu juhindub oma tegevuses põhikooli – ja gümnaasiumiseadusest, koolieelse lasteasutuse seadusest ning teistest haridusalastest õigusaktidest, vallavalitsuse otsustest, kooli põhimäärusest ning hoolekogu põhimäärusest.