Meie koolist

Kooli tutvustus


Viiratsi Kool loodi Viiratsi Vallavolikogu 03.05.1993 otsusega ajal, mil vabaduse ja iseotsustamise laine soosis väikeste kodulähedaste koolide teket. Kool tegutses nelja-klassilisena Viiratsi alevikus Lastekodu 2 kohandatud hoones aastani 2000 ja seejärel tegutseb kooliks kohandatud hoones Tiigi 4, kus kasvati kuue-klassiliseks.

Viiratsi Kooli (edaspidi ka Kool) arendamise oluliseks ja püsivaks eesmärgiks on olnud integreerida haridus kultuuriga.

Õppekavasse on sisse viidud valikainetena usundiõpetus, kunstiajalugu ja ettevõtlusõpe. Ringitegevus toetab õppekava eesmärkide õpilasteni viimist. Hinnatud tasemel rahvatants ja mudilaskoor on saavutanud korduvalt pääsemise vabariiklikele laulu- ja tantsupidudele. Viiratsi Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku Eestis. Alates 2019. aastast on liitunud KiVa programmiga. Kasutame VEPA Käitumisoskuste Mängude metoodikat.

Viiratsi Kool on töötanud linnalähedase kahe esimese kooliastme põhikoolina ja avardanud nii valla kui ka linna lastevanemate võimalusi kooli valikul.

Viiratsi Kool on avatud, püsivate traditsioonidega, väärtuspõhine ja esteetiliselt väljapeetud kool. Kooli eripäraks on eakohane, turvaline õpikeskkond, looduskeskne ümbrus õuesõppeks, elulähedane metoodika. Väikese õpilaste arvuga klassides toimib igapäevaselt iga õpilase märkamine ja individuaalne lähenemine, kuhu kuulub ka andekuse toetamine. Probleemide lahendamine toimub operatiivselt.

 

Viiratsi Kool loodi Viiratsi Vallavolikogu 03.05.1993 otsusega ajal, mil vabaduse ja iseotsustamise laine soosis väikeste kodulähedaste koolide teket. Kool tegutses nelja-klassilisena Viiratsi alevikus Lastekodu 2 kohandatud hoones aastani 2000 ja seejärel tegutseb kooliks kohandatud hoones Tiigi 4, kus kasvati kuue-klassiliseks.

Viiratsi Kooli (edaspidi ka Kool) arendamise oluliseks ja püsivaks eesmärgiks on olnud integreerida haridus kultuuriga.

Õppekavasse on sisse viidud valikainetena usundiõpetus, kunstiajalugu ja ettevõtlusõpe. Ringitegevus toetab õppekava eesmärkide õpilasteni viimist. Hinnatud tasemel rahvatants ja mudilaskoor on saavutanud korduvalt pääsemise vabariiklikele laulu- ja tantsupidudele. Viiratsi Kool kuulub Tervist Edendavate Koolide võrgustikku Eestis. Alates 2019. aastast on liitunud KiVa programmiga. Kasutame VEPA Käitumisoskuste Mängude metoodikat.

Viiratsi Kool on töötanud linnalähedase kahe esimese kooliastme põhikoolina ja avardanud nii valla kui ka linna lastevanemate võimalusi kooli valikul.

Viiratsi Kool on avatud, püsivate traditsioonidega, väärtuspõhine ja esteetiliselt väljapeetud kool. Kooli eripäraks on eakohane, turvaline õpikeskkond, looduskeskne ümbrus õuesõppeks, elulähedane metoodika. Väikese õpilaste arvuga klassides toimib igapäevaselt iga õpilase märkamine ja individuaalne lähenemine, kuhu kuulub ka andekuse toetamine. Probleemide lahendamine toimub operatiivselt.