Koolielu

Huviringid


Viiratsi Kooli huviringid 2023/2024

Mudilaskoor (juhendaja Valli Pang)

Rahvatants (juhendaja Krista Prinzmann)

Pilliring (juhendaja Heidi Oja-Kalberg)

Loomering (juhendaja Thea Ilusmets)

Meediaring (juhendaja Kai Parre)

Kickpoks/taipoks (juhendaja Lauri Liiv)

Robootika (juhendaja Ain Veebel)


Viiratsi Kooli huviringid 2023/2024

Mudilaskoor (juhendaja Valli Pang)

Rahvatants (juhendaja Krista Prinzmann)

Pilliring (juhendaja Heidi Oja-Kalberg)

Loomering (juhendaja Thea Ilusmets)

Meediaring (juhendaja Kai Parre)

Kickpoks/taipoks (juhendaja Lauri Liiv)

Robootika (juhendaja Ain Veebel)

Loomering

Toimumispäevad: Teisipäev

Koolitaja: Thea Ilusmets

Ruum: kunstiklass

Sihtgrupp: 1.-3. klass

Kell 13.05

Loomeringi eesmärk on arendada lapse loovust ja suurendada tegutsemisrõõmu läbi käeliste tegevuste. Loomeringis katsetame erinevaid töövahendeid ja tehnikaid– meisterdame, maalime, joonistame, voolime, katsetame ruumikujunduse ja disainiga. Loomering toetab Viiratsi Koolis kunstiõpetuse, tööõpetuse ja käsitöö õpet I ja II kooliastmes.

Ringi juhendab Thea Ilusmets, kes on lõpetanud Tartu Kõrgema Kunstikooli Pallas tekstiilikunsti osakonna (2010) ja haridusteaduste magistrantuuri kunstide ja tehnoloogia õpetaja erialal (2022). Alates 2011. aastast töötab käsitöö ja kodunduse õpetaja, kunstiõpetaja ja ringijuhendajana.

Loomeringis tehtud tööd