Õppetöö

Õppenõukogu tööplaan


29.11.2023 – I trimestri kokkuvõte – õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel õpilastele tugimeetmete rakendamine.

14.03.2024 – II trimestri kokkuvõte – õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel õpilastele tugimeetmete rakendamine.

05.06.2024 – III trimestri ja 2023/2024 õppeaasta kokkuvõte ning analüüs, täiendava õppetöö määramine, õpilaste kiituskirjadega tunnustamine. 

28.08.2024 – 2023/2024 õppeaasta täiendava õppetöö kokkuvõte ja analüüs. 2024/2025 õppeaasta eesmärkide seadmine, üldtööplaani, tunnijaotusplaani tutvustamine ja kinnitamine.

29.11.2023 – I trimestri kokkuvõte – õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel õpilastele tugimeetmete rakendamine.

14.03.2024 – II trimestri kokkuvõte – õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste analüüsimine ja ettepanekute tegemine, vajadusel õpilastele tugimeetmete rakendamine.

05.06.2024 – III trimestri ja 2023/2024 õppeaasta kokkuvõte ning analüüs, täiendava õppetöö määramine, õpilaste kiituskirjadega tunnustamine. 

28.08.2024 – 2023/2024 õppeaasta täiendava õppetöö kokkuvõte ja analüüs. 2024/2025 õppeaasta eesmärkide seadmine, üldtööplaani, tunnijaotusplaani tutvustamine ja kinnitamine.