Õppetöö

Päevakava


1. Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni 7.20 kuni 16.30.
Õpilastel võimalus oodata õppetundide algust pikapäevarühma klassis koos kasvatajaga enne kella 8.00.
2. Õppetöö algab kell 8.15, tundide pikkus 45 minutit.
3. Iga õppetund algab kellahelinaga.
4. Õppetöö ja tundide ajad:
8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
Söögivahetund 20 minutit
11.10 - 11.55
Söögivahetund 20 minutit
12.15 - 13.00
13.05 - 13.50
13.55 - 14.40
5. Tunniplaanid avalikustatakse kooli kodulehel.
6. Kohustusliku nädalatundide aluseks Põhikooli riiklik õppekava 06.01.2011 §15
7. Pikapäevarühma tegevus algab õppetundide järel ja kestab kuni 15.00.
8. Ringitunnid toimuvad tundide lõpus arvestades õpilaste bussiliiklust.
9. Õpetajate konsultatsioonitunnid toimuvad graafiku alusel.
10. Vahetundidel korrapidamine toimub vastavalt korrapidamisgraafikule.

1. Koolimaja on avatud esmaspäevast reedeni 7.20 kuni 16.30.
Õpilastel võimalus oodata õppetundide algust pikapäevarühma klassis koos kasvatajaga enne kella 8.00.
2. Õppetöö algab kell 8.15, tundide pikkus 45 minutit.
3. Iga õppetund algab kellahelinaga.
4. Õppetöö ja tundide ajad:
8.15 - 9.00
9.10 - 9.55
10.05 - 10.50
Söögivahetund 20 minutit
11.10 - 11.55
Söögivahetund 20 minutit
12.15 - 13.00
13.05 - 13.50
13.55 - 14.40
5. Tunniplaanid avalikustatakse kooli kodulehel.
6. Kohustusliku nädalatundide aluseks Põhikooli riiklik õppekava 06.01.2011 §15
7. Pikapäevarühma tegevus algab õppetundide järel ja kestab kuni 15.00.
8. Ringitunnid toimuvad tundide lõpus arvestades õpilaste bussiliiklust.
9. Õpetajate konsultatsioonitunnid toimuvad graafiku alusel.


10. Vahetundidel korrapidamine toimub vastavalt korrapidamisgraafikule.