2020. aasta lõpuaktus

 

Kooliaasta lõpuaktus toimub ainult lõpetajatele ehk 6. klassile ja nende vanematele 9. juunil kell 11.00 kooli aulas.

Teistel klassidel kohtub klassijuhataja õpilastega graafiku alusel ja võtab vastu ka õpikuid.

Palun jälgida klassijuhataja teateid stuudiumis!

 

Ilusat kooliaasta lõppu ja suvepuhkust!

Viiratsi Kool on distantsõppel

 

Hindamisest

Õppeaasta lõpetamisest

Eelkooli kohtumised distantsõppe perioodil ei toimu.

​Tegutsemiskava olukorras, kus õppetööd viiakse läbi ​e-koduõppena.

 

Eeldused: 

 

1. Igal õpilasel on kodus töötav arvuti (nutiseade) ja internetiühendus

2. Iga lapsevanem tagab oma lapsele ligipääsu Stuudiumi kontole.

 

 E-koduõppe korraldused:

 1. Õppetöö toimub igapäevase tunniplaani alusel: https://viiratsi.edu.ee/et/tunniplaan
 2. E-koolipäev algab kell 9.00
 3. Õppetöö sisu märgib õpetaja Stuudiumi hiljemalt koolipäeva alguseks.
 4. Õpetaja fikseerib koduste ülesannete esitamise tähtaja, samuti e-keskkonna,kuhu õpilane sooritatud ülesanded esitab.
 5. Probleemide ja lisaküsimuste puhul suhtleb õpilane aineõpetajaga koheselt Stuudiumi kaudu (kui ei ole aineõpetajaga teisiti kokku lepitud).
 6. Õpilane täidab kõik talle antud õppeülesanded ja esitab need aineõpetaja poolt määratud tähtajaks.
 7. Tähtajaks esitamata ülesanded hindab aineõpetaja hindega „MA“ (mittearvestatud) või „!“. Probleemiga pöördub klassijuhataja lapsevanema poole.
 8. Klassijuhataja teostab igapäevaselt järelevalvet selle kohta, kuidas õpilased distantsõppes osalevad.
 9. Juhtkonna distants-koosolekud toimuvad kord päevas.
 10. Kõik õpetajad ja juhtkond teevad  kokkuvõtted eelmise nädala kohta igaks esmaspäevaks.
 11. Lapsevanematel on võimalik õpetajate poole pöörduda varem kokkulepitud viisil ja ajal.
 12. Kõikide õpilaste otsene kontaktisik e-koduõppe perioodil on klassijuhataja.
 13. Soovitame hoida lastel koolirutiini ja koostada läbimõeldud päevakava.

 

 

Tähtis: 

   Eestis kehtestatud eriolukorra tõttu järgi liikumisülesande sooritamisel järgmisi ettevaatusabinõusid:

 1. Õues käimine ja värske õhk pole keelatud, kuid hoia eemale rahvarohketest kohtadest ja ära mine õue, kui tunned end tõbisena või oled haige. Kui oled tõbine või haige, siis palun anna sellest õpetajale teada.
 2. Kui ei taha üksi õue minna, siis liikumisülesannet võid sooritada ainult koos oma tervete pereliikmetega (ema-isa, õde-vend).
 3. Sõpru ja klassikaaslaseid ära liikumisülesande sooritamiseks õue kutsu.
 4. Kui kohtad väljas mõnda sõpra, tuttavat, võõrast või naabrit, siis tervita teda viisakalt, kuid hoidke omavahel distantsi vähemalt 2 meetrit.

 

 Nõu ja abi: 

Õpiabi õpetaja

REET SAARE

5250332

Õpiabi õpetaja

ÜLLE LAAM

55664128

Logopeed

KÜLLI SAARNIK

56560023

Pikapäevarühma õpetaja

HEIDI MÄETAGAS

56954340

HEV koordinaator

MAIE ARBA

5224898

Arvutiõpetaja

ANDREAS SIIMON

58485454

Direktor

KÜLLI SAAT

5200457

 

Distantsõppe nõuanded HEV lastele: https://www.facebook.com/groups/345593719693240/permalink/353260202259925/

 

Kiirlingid

Uudised

Tunnid

8.15 - 9.00

9.10 - 9.55

10.05 - 10.50


Lõuna

10.50 - 11.10


Tunnid

11.10 - 11.55

12.05 - 12.50

13.00 - 13.45

13.55 - 14.40

Õppetöö kalender

sügisvaheaeg:

21.10.2019 -
27.10.2019


jõuluvaheaeg:

23.12.2019 -
05.01.2020


talvevaheaeg:

24.02.2020 -
01.03.2020


kevadvaheaeg:

20.04.2020 -
26.04.2020


suvevaheaeg:

10.06.2020 -
31.08.2020

Õppetöö kalender