Uudised

Muutused hindamise korralduses 03. jaanuar Andreas.siimon


Hindamise korralduses on õppekavas toimunud muudatused järgnevas peatükis - "Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldusest"

 

Õppekava on kättesaadav aadressilt https://viiratsi.edu.ee/sites/viiratsi.edu.ee/files/viiratsi_kooli_oppekava_5.pdf

Hindamise korralduses on õppekavas toimunud muudatused järgnevas peatükis - "Õpilase arengu ja õppimise toetamise ja hindamise korraldusest"

 

Õppekava on kättesaadav aadressilt https://viiratsi.edu.ee/sites/viiratsi.edu.ee/files/viiratsi_kooli_oppekava_5.pdf