Uudised

Muudatused maskikandmises ja nakkusohutuse tõendamises, veebiseminarid, nõuandeliin, täiendavad materjalid 26. august Andreas.siimon


Juhime tähelepanu, et alates 26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele.

"Distantsilt targemaks" veebiseminarid alustavad

Juba 25. augustil toimub "Distantsilt targemaks" veebiseminaride sarja avaseminar, kus räägitakse võimalikest õpilünkadest ja nendega tegelemisest. Veebiseminaride kohta saab lähemalt lugeda Harno kodulehelt ning seminaridele registreeruda täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Õpilastele täiendava toe pakkumiseks on munitsipaal- ja erakoolide pidajatele eraldatud riigilt lisaraha 40 eurot õpilase kohta, et koolid saaksid pakkuda õpilastele võimalikult palju just nende vajadusest lähtuvat tuge. Toetuse täpne kasutamine on koolipidaja ja kooli otsustada.

2021. aasta detsembrini toimuvad õpihuvilaagrid. Haridus- ja noorsootöövaldkondade koostöös korraldatavad laagrid pakuvad õppijaile võimalusi tavapärasest õppimisest erinevate tegevuste kaudu arendada oskusi, mis pole koroonakriisi-aegses õppes piisavalt tähelepanu saanud.

Septembrist on avatud nõuandeliin

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös alustab 1. septembrist tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Muudatused maskikandmise nõuetes

26. augustist tuleb kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, kanda maske. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit. Haridus- ja noorsootööasutustes maskikandmise kohustust ei ole. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata töötajatel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel.

Avaliku kohana ei käsitleta lastehoide ning haridus- ja noorsootööasutusi, sest nendesse ei ole igaühel võimalik otse tänavalt sisse minna ja seal vabalt liikuda. Kui koolimajas toimub näiteks laat või muu kõigile avatud üritus, tuleb järgida korralduses toodud avaliku siseruumi ja ürituse korraldamise reegleid. Sama kehtib ka õpilastega teatrisse, muuseumi vm minekul.
Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Muudatused COVID-tõendi kontrollimisel

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast nii huvihariduse ja –tegevuse, noorsootöö, täienduskoolituse kui – õppe puhul ja juba alates esimesest inimesest. Kaob seni siseruumides kehtinud 50- ja väljas 100-inimeseline piirarv. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.

18-aastased ja vanemad osalejad peavad esitama tõendi sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes.

Osavõtjate nakkusohutust tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel. Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.
Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
Korraldus ja seletuskiri

Esimesse klassi minejatele ei väljastata tervisetõendeid

Tuletame meelde, et perearstid ei väljasta enam kooliminejatele tervisetõendeid. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane/eestkostja.
Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures. Soovitame 1. klassi astuvate laste vanematele üldise infovahetuse käigus tuletada meelde, et laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

Juhised haridus- ja noorsootööasutustele

Edastasime kõigile haridus- ja noorsootööasutustele ning koolipidajatele juhise, kuidas hoida koroonaviiruse leviku ajal haridus avatuna. Juhised leiab ministeeriumi kodulehelt.

Õppeaasta alguse infopakett

Ministeerium on kokku pannud kooliaasta alguse infopaketi, kust leiate algava õppeaasta tegevuste koondülevaate ja statistilised näitajad. Infopaketi leiab siit.

Infopäev haridusasutustele

19. augustil toimunud haridus- ja noorsootööasutuste virtuaalsel infopäeval tutvustati suuniseid õppeaasta alguseks, räägiti õhukvaliteedist, vaktsineerimisest, kiirtestidest ning riskianalüüsi täiendamisest. Tööinspektsioon on koostanud ülevaatlikud skeemid bioloogiliste ohutegurite hindamisest ning vaktsineerimisest töösuhete kontekstis. Infotunni salvestuse ja ettekanded leiate ministeeriumi kodulehelt. Infotunniks laekunud küsimuste põhjal täiendame hm.ee/koroona lehte.

Haridusvaldkonna pressikonverents

23. augustil toimus Estonias haridusvaldkonna pressikonverents, kus esinesid minister Liina Kersna, Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri, Rektorite Nõukogu esimees Mart Kalm, Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu ning Eesti Noorteühenduste Liidu esinaine Triin Roos. Pressikonverentsi salvestust saab vaadata ministeeriumi YouTube’i kanalist.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Haridus- ja Teadusministeerium

Juhime tähelepanu, et alates 26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele.

"Distantsilt targemaks" veebiseminarid alustavad

Juba 25. augustil toimub "Distantsilt targemaks" veebiseminaride sarja avaseminar, kus räägitakse võimalikest õpilünkadest ja nendega tegelemisest. Veebiseminaride kohta saab lähemalt lugeda Harno kodulehelt ning seminaridele registreeruda täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Õpilastele täiendava toe pakkumiseks on munitsipaal- ja erakoolide pidajatele eraldatud riigilt lisaraha 40 eurot õpilase kohta, et koolid saaksid pakkuda õpilastele võimalikult palju just nende vajadusest lähtuvat tuge. Toetuse täpne kasutamine on koolipidaja ja kooli otsustada.

2021. aasta detsembrini toimuvad õpihuvilaagrid. Haridus- ja noorsootöövaldkondade koostöös korraldatavad laagrid pakuvad õppijaile võimalusi tavapärasest õppimisest erinevate tegevuste kaudu arendada oskusi, mis pole koroonakriisi-aegses õppes piisavalt tähelepanu saanud.

Septembrist on avatud nõuandeliin

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös alustab 1. septembrist tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Muudatused maskikandmise nõuetes

26. augustist tuleb kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, kanda maske. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit. Haridus- ja noorsootööasutustes maskikandmise kohustust ei ole. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata töötajatel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel.

Avaliku kohana ei käsitleta lastehoide ning haridus- ja noorsootööasutusi, sest nendesse ei ole igaühel võimalik otse tänavalt sisse minna ja seal vabalt liikuda. Kui koolimajas toimub näiteks laat või muu kõigile avatud üritus, tuleb järgida korralduses toodud avaliku siseruumi ja ürituse korraldamise reegleid. Sama kehtib ka õpilastega teatrisse, muuseumi vm minekul.
Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Muudatused COVID-tõendi kontrollimisel

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast nii huvihariduse ja –tegevuse, noorsootöö, täienduskoolituse kui – õppe puhul ja juba alates esimesest inimesest. Kaob seni siseruumides kehtinud 50- ja väljas 100-inimeseline piirarv. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.

18-aastased ja vanemad osalejad peavad esitama tõendi sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes.

Osavõtjate nakkusohutust tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel. Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.
Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
Korraldus ja seletuskiri

Esimesse klassi minejatele ei väljastata tervisetõendeid

Tuletame meelde, et perearstid ei väljasta enam kooliminejatele tervisetõendeid. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane/eestkostja.
Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures. Soovitame 1. klassi astuvate laste vanematele üldise infovahetuse käigus tuletada meelde, et laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

Juhised haridus- ja noorsootööasutustele

Edastasime kõigile haridus- ja noorsootööasutustele ning koolipidajatele juhise, kuidas hoida koroonaviiruse leviku ajal haridus avatuna. Juhised leiab ministeeriumi kodulehelt.

Õppeaasta alguse infopakett

Ministeerium on kokku pannud kooliaasta alguse infopaketi, kust leiate algava õppeaasta tegevuste koondülevaate ja statistilised näitajad. Infopaketi leiab siit.

Infopäev haridusasutustele

19. augustil toimunud haridus- ja noorsootööasutuste virtuaalsel infopäeval tutvustati suuniseid õppeaasta alguseks, räägiti õhukvaliteedist, vaktsineerimisest, kiirtestidest ning riskianalüüsi täiendamisest. Tööinspektsioon on koostanud ülevaatlikud skeemid bioloogiliste ohutegurite hindamisest ning vaktsineerimisest töösuhete kontekstis. Infotunni salvestuse ja ettekanded leiate ministeeriumi kodulehelt. Infotunniks laekunud küsimuste põhjal täiendame hm.ee/koroona lehte.

Haridusvaldkonna pressikonverents

23. augustil toimus Estonias haridusvaldkonna pressikonverents, kus esinesid minister Liina Kersna, Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri, Rektorite Nõukogu esimees Mart Kalm, Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu ning Eesti Noorteühenduste Liidu esinaine Triin Roos. Pressikonverentsi salvestust saab vaadata ministeeriumi YouTube’i kanalist.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Haridus- ja Teadusministeerium