Uudised

Maski kandmise kohustus asendub 2. juunil soovitusega 07. juuni Andreas.siimon


Valitsuse otsuse kohaselt lõpeb 2. juunist keskne maskikandmise kohustus nii avalikes siseruumides kui haridus- ja noorteasutustes ning asendub soovitusega kanda rahvarohketes siseruumides maski.

Keskne maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus lõpeb kõikides siseruumides, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii haridust, huviharidust ja -tegevust, noorsootööd kui koolitusi.

Maski kandmine või suu ja nina katmine on siseruumides endiselt soovituslik. Eriti soovitatakse seda kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest keeruline, näiteks ühistranspordis või koolis vahetunni ajal, mil kokku saavad erinevate klasside õpilased.

Terviseametile jääb õigus maskikohustust määrata vastavalt vajadusele konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti tohib tööandja koroonanakkuse leviku riski maandamiseks nõuda töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist.

Endiselt on oluline hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi ning tuulutada ruume.

Eelnevast tulenevalt uuendasime ka haridusasutuste juhiseid.

Ülevaate kehtivatest piirangutest leiate www.hm.ee/koroona.

Õpihuvi laagrite toetus
Kuni 11. juunini saab taotleda õpihuvilaagrite toetust. Toetust saab kasutada kuni 2021. aasta lõpuni ehk siis laagreid saab korraldada ka näiteks sügis- ja talvevaheajal. Taotlusi saavad esitada noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad, üldharidus- ja kutsekoolid, koolide ja huvikoolide pidajad ning ülikoolid. Lisaeelarvega eraldati õpihuvi laagrite korraldamiseks 6 miljonit eurot.
Lisainfo: www.hm.ee/kriisitoetus

Valitsuse otsuse kohaselt lõpeb 2. juunist keskne maskikandmise kohustus nii avalikes siseruumides kui haridus- ja noorteasutustes ning asendub soovitusega kanda rahvarohketes siseruumides maski.

Keskne maskikandmise või nina ja suu katmise kohustus lõpeb kõikides siseruumides, kus see seni kehtinud on. See puudutab nii haridust, huviharidust ja -tegevust, noorsootööd kui koolitusi.

Maski kandmine või suu ja nina katmine on siseruumides endiselt soovituslik. Eriti soovitatakse seda kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest keeruline, näiteks ühistranspordis või koolis vahetunni ajal, mil kokku saavad erinevate klasside õpilased.

Terviseametile jääb õigus maskikohustust määrata vastavalt vajadusele konkreetsetes kohtades või üritustel, samuti tohib tööandja koroonanakkuse leviku riski maandamiseks nõuda töötajatelt või ettevõte klientidelt maski kandmist.

Endiselt on oluline hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi ning tuulutada ruume.

Eelnevast tulenevalt uuendasime ka haridusasutuste juhiseid.

Ülevaate kehtivatest piirangutest leiate www.hm.ee/koroona.

Õpihuvi laagrite toetus
Kuni 11. juunini saab taotleda õpihuvilaagrite toetust. Toetust saab kasutada kuni 2021. aasta lõpuni ehk siis laagreid saab korraldada ka näiteks sügis- ja talvevaheajal. Taotlusi saavad esitada noorsootöö ja huvitegevuse pakkujad, üldharidus- ja kutsekoolid, koolide ja huvikoolide pidajad ning ülikoolid. Lisaeelarvega eraldati õpihuvi laagrite korraldamiseks 6 miljonit eurot.
Lisainfo: www.hm.ee/kriisitoetus