Uudised

Infokiri: tegevustes osalejate piirarvud, vaktsineerimine 13. august Andreas.siimon


Valituse otsuse kohaselt piiratakse erinevates tegevustes osalejate arvu. Esialgu ei puuduta kehtestatud piirangud alla 18-aastasi lapsi ja noori. Ühistranspordis kehtib taas vähemalt 12-aastastele maskikohustus. Vaktsineerimise kiirendamiseks saavad haridusasutused koostöös Haigekassaga korraldada vaktsineerimispäevi.

Vabariigi Valituse korraldus nr 270

Tegevustes osalejate piirarvud alates 2. augustist
Alates 2. augustist võib siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu, osaleda kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest.

Tegevustes osalejate piirarvud alates 9. augustist
Alates 9. augustist on sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Sisetingimustes kehtib piirarv kogu hoones või territooriumil.

Uued piirarvud puudutavad ka noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, sportimist, treenimist, spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

Kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, siis tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi.

Nakkusohutust ei pea praegu tõendama alla 18-aastased
Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle. Lisaks ei nõuta negatiivset testi ka erivajadustega inimestelt, kui nende testimine ei ole mõistlik.

Maskikandmise kohustus ühistranspordis
Alates 2. augustist taastus nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis, et vähendada piiratud ruumiga ühissõidukites koroonaviirusega nakatumist. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ega siis, kui see pole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjusi arvestades mõistlik.

Vaktsineerimine haridusasutustes enne kooliaasta algust
Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast. Kutsume üles kõiki, kel võimalik, laskma end esimesel võimalusel vaktsineerida. Kui praegu lasta teha esimene süst, on võimalik septembris juba täiskaitse saavutada. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. Vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.

Mitmed haridusasutused on juba läbi viinud või planeerivad korraldada vaktsineerimispäevi. Kui teie asutuses on soov vaktsineerimise hõlbustamiseks korraldada oma töötajatele ja õppijatele või kogukonnale vaktsineerimispäeva, palume võtta ühendust Haigekassaga aadressil maivi.parv@haigekassa.ee.

Uuel kooliaastal hakkavad üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes vaktsineerimist korraldama kooliõed.

Paljudes maakondades saab lasta vaktsineerida end ka eelregistreerimata. Värske info juba olemasolevate lähimate vaktsineerimise võimaluste kohta leiate https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium

Valituse otsuse kohaselt piiratakse erinevates tegevustes osalejate arvu. Esialgu ei puuduta kehtestatud piirangud alla 18-aastasi lapsi ja noori. Ühistranspordis kehtib taas vähemalt 12-aastastele maskikohustus. Vaktsineerimise kiirendamiseks saavad haridusasutused koostöös Haigekassaga korraldada vaktsineerimispäevi.

Vabariigi Valituse korraldus nr 270

Tegevustes osalejate piirarvud alates 2. augustist
Alates 2. augustist võib siseruumides toimuvatel üritustel ja tegevustes, kus nakkusohutuse kontrolli ei toimu, osaleda kuni 500 ja väljas kuni 1500 inimest.

Tegevustes osalejate piirarvud alates 9. augustist
Alates 9. augustist on sisetingimustes toimuvatel kontrollita üritustel ja tegevustes lubatud kuni 50 ning õues kuni 100 osalejat. Sisetingimustes kehtib piirarv kogu hoones või territooriumil.

Uued piirarvud puudutavad ka noorsootööd, huvitegevust ja -haridust, täienduskoolitust ja -õpet, sportimist, treenimist, spordivõistlusi ning spordi- ja liikumisürituste korraldamist.

Kui üritustel või tegevustes osaleb siseruumides üle 50 ja väljas üle 100 inimese, siis tuleb tagada kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll. See tähendab, et üritustel ja tegevustes saavad osaleda üksnes vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega inimesed. Sisetingimustes võib sel juhul olla kuni 6000 ja välitingimustes kuni 12 000 külastajat. Üritusel või tegevuses osalemiseks saab kuni 48 tundi varem teha antigeeni kiirtesti või kuni 72 tundi varem PCR-testi.

Nakkusohutust ei pea praegu tõendama alla 18-aastased
Oma nakkusohutust ehk vaktsineerimist, COVID-19 haiguse läbipõdemist või negatiivset testitulemust ei pea esialgu tõendama alla 18-aastased inimesed. Kui vaktsineerituse hõlmatus alla 18-aastaste hulgas suureneb ja noortel on olnud võimalus saada ka teine vaktsiinidoos, vaadatakse vanusepiir üle. Lisaks ei nõuta negatiivset testi ka erivajadustega inimestelt, kui nende testimine ei ole mõistlik.

Maskikandmise kohustus ühistranspordis
Alates 2. augustist taastus nina ja suu katmise kohustus ühistranspordis, et vähendada piiratud ruumiga ühissõidukites koroonaviirusega nakatumist. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed ega siis, kui see pole tervislikel põhjustel või muid olulisi põhjusi arvestades mõistlik.

Vaktsineerimine haridusasutustes enne kooliaasta algust
Eestis saavad ennast vaktsineerida kõik alates 12. eluaastast. Kutsume üles kõiki, kel võimalik, laskma end esimesel võimalusel vaktsineerida. Kui praegu lasta teha esimene süst, on võimalik septembris juba täiskaitse saavutada. Mida rohkem inimesi on vaktsineeritud, seda väiksem on raskelt haigestumise tõenäosus ja haiglaravi vajadus. Vaktsineeritud inimesed ei pea jääma lähikontaktsena eneseisolatsiooni, saavad lihtsamalt reisida ning külastada üritusi ilma testimata.

Mitmed haridusasutused on juba läbi viinud või planeerivad korraldada vaktsineerimispäevi. Kui teie asutuses on soov vaktsineerimise hõlbustamiseks korraldada oma töötajatele ja õppijatele või kogukonnale vaktsineerimispäeva, palume võtta ühendust Haigekassaga aadressil maivi.parv@haigekassa.ee.

Uuel kooliaastal hakkavad üldhariduskoolides ja kutseõppeasutustes vaktsineerimist korraldama kooliõed.

Paljudes maakondades saab lasta vaktsineerida end ka eelregistreerimata. Värske info juba olemasolevate lähimate vaktsineerimise võimaluste kohta leiate https://vaktsineeri.ee/covid-19/lahen-vaktsineerima/

Lugupidamisega
Haridus- ja Teadusministeerium