Õppetöö

Tunniplaan


I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kunstiõpetus Eesti keel
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Loodusõpetus Matemaatika Muusikaõpetus Kehaline kasvatus
4. 11.10-11.55 Kunstiõpetus Arvutiõpetus Eesti keel Tööõpetus  
5. 12.05-12.50 Loodusõpetus Tants Rütmika Kehaline kasvatus    
6. 13.00-13.45 Kickpoks       Robootika
7. 13.55-14.40 Koor     Koor Robootika
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Matemaatika Inimeseõpetus Matemaatika Kehaline kasvatus Inimeseõpetus
4. 11.10-11.55 Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kunst Eesti keel Inglise keel
5. 12.05-12.50   Kunst     Eesti keel
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants      
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Kunst Matemaatika Muusikaõpetus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika
3. 10.05-10.50 Kunst Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Tööõpetus
4. 11.10-11.55 Inglise keel Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Muusikaõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Eesti keel
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants      
7. 13.55-14.40 Koor        
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/käsitöö Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel
4. 11.10-11.55 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Inimeseõpetus Muusikaõpetus  
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Inglise keel Kunst Inglise keel  
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Ajalugu Eesti keel Inglise keel Eesti keel Kirjandus
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Inimeseõpetus Eesti keel Inglise keel Loodusõpetus
4. 11.10-11.55 Tööõpetus/ Käsitöö Inglise keel Loodusõpetus Kunst Inglise keel
5. 12.05-12.50 Vene keel Kirjandus Vene keel Matemaatika Inimeseõpetus
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Ajalugu Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Ajalugu Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Eesti keel Matemaatika Vene keel Inglise keel
4. 11.10-11.55 Vene keel Eesti keel Ühiskonnaõpetus Inglise keel Vene keel
5. 12.05-12.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Inimeseõpetus
6. 13.00-13.45 Tööõpetus/ Käsitöö Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Muusikaõpetus Kunst
7. 13.55-14.40 Koor Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Koor  
I klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Matemaatika
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Eesti keel Kunstiõpetus Eesti keel
3. 10.05-10.50 Muusikaõpetus Loodusõpetus Matemaatika Muusikaõpetus Kehaline kasvatus
4. 11.10-11.55 Kunstiõpetus Arvutiõpetus Eesti keel Tööõpetus  
5. 12.05-12.50 Loodusõpetus Tants Rütmika Kehaline kasvatus    
6. 13.00-13.45 Kickpoks       Robootika
7. 13.55-14.40 Koor     Koor Robootika
             
II klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusikaõpetus Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Eesti keel Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Matemaatika Inimeseõpetus Matemaatika Kehaline kasvatus Inimeseõpetus
4. 11.10-11.55 Kehaline kasvatus Loodusõpetus Kunst Eesti keel Inglise keel
5. 12.05-12.50   Kunst     Eesti keel
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants      
7. 13.55-14.40 Koor     Koor  
             
III klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Kunst Matemaatika Muusikaõpetus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Inimeseõpetus Eesti keel Eesti keel Inglise keel Matemaatika
3. 10.05-10.50 Kunst Matemaatika Eesti keel Kehaline kasvatus Tööõpetus
4. 11.10-11.55 Inglise keel Inglise keel Loodusõpetus Eesti keel Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Muusikaõpetus Loodusõpetus Kunstiõpetus Loodusõpetus Eesti keel
6. 13.00-13.45 Kickpoks Tants      
7. 13.55-14.40 Koor        
             
IV klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Tööõpetus/käsitöö Matemaatika Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel
4. 11.10-11.55 Muusikaõpetus Inimeseõpetus Inimeseõpetus Muusikaõpetus  
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Inglise keel Kunst Inglise keel  
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid) Tants Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
V klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Ajalugu Eesti keel Inglise keel Eesti keel Kirjandus
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Matemaatika Matemaatika Muusika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Tööõpetus/ Käsitöö Inimeseõpetus Eesti keel Inglise keel Loodusõpetus
4. 11.10-11.55 Tööõpetus/ Käsitöö Inglise keel Loodusõpetus Kunst Inglise keel
5. 12.05-12.50 Vene keel Kirjandus Vene keel Matemaatika Inimeseõpetus
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud) Kehaline kasvatus (poisid; tüdrukud)  
7. 13.55-14.40 Kehaline kasvatus (poisid)   Kehaline kasvatus (tüdrukud)    
             
VI klass
             
    Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Ajalugu Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Ajalugu Matemaatika Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Eesti keel Matemaatika Vene keel Inglise keel
4. 11.10-11.55 Vene keel Eesti keel Ühiskonnaõpetus Inglise keel Vene keel
5. 12.05-12.50 Tööõpetus/ Käsitöö Loodusõpetus Inglise keel Loodusõpetus Inimeseõpetus
6. 13.00-13.45 Tööõpetus/ Käsitöö Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Muusikaõpetus Kunst
7. 13.55-14.40 Koor Kehaline kasvatus (poisid) Kehaline kasvatus (tüdrukud) Koor