Õppetöö

Tunniplaan


 

I klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Loodus-ja inimeseõpetus Kehaline kasvatus Matemaatika Kunstiõpetus Tööõpetus
4. 11.10-11.55 Muusika Loodus-ja inimeseõpetus Kunstiõpetus Muusika Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Tants      
6. 13.00-13.45       Kickpoks  
7. 13.55-14.40       Koor  

 

II klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusika Eesti keel Draama Matemaatika Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel
3. 10.05-10.50 Kehaline kasvatus Matemaatika Inimeseõpetus Kunstiõpetus Tööõpetus
4. 11.10-11.55 Eesti keel Kunstiõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel
5. 12.05-12.50 Matemaatika Kehaline kasvatus   Eesti keel  
6. 13.00-13.45   Tants   Kickpoks Robootika
7. 13.55-14.40       Koor  

 

III klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Muusika Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Muusika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Eesti keel

Kehaline

kasvatus

Kehaline kasvatus
4. 11.10-11.55 Majandusõpetus Kunst Matemaatika

Kehaline

kasvatus

Matemaatika
5. 12.05-12.50  

Loodus-

ja inimeseõpetus

Kunst Inglise keel Tööõpetus
6. 13.00-13.45   Tants

Loodus-

ja inimeseõpetus

Kickpoks Robootika
7. 13.55-14.40       Koor  

 

IV klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Inglise keel Eesti keel  Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Loodusõpetus Matemaatika Kunst Muusika Matemaatika
4. 11.10-11.55 Tehnoloogiaõpetus/käsitöö Inglise keel Inglise keel Inglise keel  
5. 12.05-12.50 Muusika   Loodusõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus T
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus P   Kehaline kasvatus P Kehaline kasvatus T Kehaline kasvatus T
7. 13.55-14.40     Kehaline kasvatus P    

 

V klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Kirjandus Kunstiõpetus Kirjandus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Ajalugu Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
4. 11.10-11.55 Vene keel Vene keel Inimeseõpetus Vene keel Inglise keel
5. 12.05-12.50

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Inglise keel Inglise keel Muusika

Kehaline

kasvatus T

6. 13.00-13.45

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Kehaline

kasvatus P

 

Kehaline

kasvatus T

Kehaline

kasvatus T

7. 13.55-14.40

Kehaline

kasvatus P

Kehaline

kasvatus P

  Koor  

 

VI klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Ajalugu Kirjandus Vene keel Ühiskonnaõpetus Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika
3. 10.05-10.50

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Kunstiõpetus Inglise keel Loodusõpetus Kirjandus
4. 11.10-11.55 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Vene keel
5. 12.05-12.50 Matemaatika Ajalugu Matemaatika Vene keel

Kehaline

kasvatus T

6. 13.00-13.45 Muusika Eesti keel

Kehaline

kasvatus P

Inglise keel

Kehaline

kasvatus T

7. 13.55-14.40   Inglise keel

Kehaline

kasvatus P

Koor  

 

 

II klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Muusika Eesti keel Draama Matemaatika Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Kehaline kasvatus Eesti keel Eesti keel Muusika Eesti keel
3. 10.05-10.50 Kehaline kasvatus Matemaatika Inimeseõpetus Kunstiõpetus Tööõpetus
4. 11.10-11.55 Eesti keel Kunstiõpetus Matemaatika Loodusõpetus Inglise keel
5. 12.05-12.50 Matemaatika Kehaline kasvatus   Eesti keel  
6. 13.00-13.45   Tants   Kickpoks Robootika
7. 13.55-14.40       Koor  

 

III klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Inglise keel Muusika Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Muusika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Matemaatika Eesti keel

Kehaline

kasvatus

Kehaline kasvatus
4. 11.10-11.55 Majandusõpetus Kunst Matemaatika

Kehaline

kasvatus

Matemaatika
5. 12.05-12.50  

Loodus-

ja inimeseõpetus

Kunst Inglise keel Tööõpetus
6. 13.00-13.45   Tants

Loodus-

ja inimeseõpetus

Kickpoks Robootika
7. 13.55-14.40       Koor  

 

IV klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Inglise keel Eesti keel  Matemaatika Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Loodusõpetus Matemaatika Kunst Muusika Matemaatika
4. 11.10-11.55 Tehnoloogiaõpetus/käsitöö Inglise keel Inglise keel Inglise keel  
5. 12.05-12.50 Muusika   Loodusõpetus Inimeseõpetus Kehaline kasvatus T
6. 13.00-13.45 Kehaline kasvatus P   Kehaline kasvatus P Kehaline kasvatus T Kehaline kasvatus T
7. 13.55-14.40     Kehaline kasvatus P    

 

V klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Matemaatika Kirjandus Kunstiõpetus Kirjandus Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Ajalugu Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika
3. 10.05-10.50 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Loodusõpetus
4. 11.10-11.55 Vene keel Vene keel Inimeseõpetus Vene keel Inglise keel
5. 12.05-12.50

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Inglise keel Inglise keel Muusika

Kehaline

kasvatus T

6. 13.00-13.45

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Kehaline

kasvatus P

 

Kehaline

kasvatus T

Kehaline

kasvatus T

7. 13.55-14.40

Kehaline

kasvatus P

Kehaline

kasvatus P

  Koor  

 

VI klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Ajalugu Kirjandus Vene keel Ühiskonnaõpetus Loodusõpetus
2. 9.10- 9.55

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika
3. 10.05-10.50

Tehnoloogiaõpetus/

käsitöö

Kunstiõpetus Inglise keel Loodusõpetus Kirjandus
4. 11.10-11.55 Inglise keel Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika Vene keel
5. 12.05-12.50 Matemaatika Ajalugu Matemaatika Vene keel

Kehaline

kasvatus T

6. 13.00-13.45 Muusika Eesti keel

Kehaline

kasvatus P

Inglise keel

Kehaline

kasvatus T

7. 13.55-14.40   Inglise keel

Kehaline

kasvatus P

Koor  
I klass Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede
1. 8:15- 9.00 Eesti keel Eesti keel Usundiõpetus Eesti keel Eesti keel
2. 9.10- 9.55 Matemaatika Eesti keel Eesti keel Matemaatika Matemaatika
3. 10.05-10.50 Loodus-ja inimeseõpetus Kehaline kasvatus Matemaatika Kunstiõpetus Tööõpetus
4. 11.10-11.55 Muusika Loodus-ja inimeseõpetus Kunstiõpetus Muusika Kehaline kasvatus
5. 12.05-12.50 Arvutiõpetus Tants      
6. 13.00-13.45       Kickpoks  
7. 13.55-14.40       Koor